Jak žádat

Co je to Mládež kraji?

Mládež kraji je projekt, v němž se mladí lidé (15 – 26 let) aktivně a přímo účastní činností, které si sami navrhnou a které jim umožňují rozvíjet jejich iniciativu a tvořivost. Projekt iniciují, vytvoří a zrealizují sami mladí lidé. Projekty iniciativ mládeže pomáhají rozvíjet osobnost mladých lidí a přináší změnu a prospěch veřejnosti, zejména v okolí, kde mladí lidé žijí. Projekt je zaměřen na neformální skupiny mladých lidí.

 

Jaké projekty podpoříme?

Projekty mohou být zaměřeny na kulturu, sport, životní prostředí, lidská práva (multikulturní prostředí), volný čas, zdravý životní styl, sociální oblast, případně jinou důležitou oblast veřejného života.

 

Jak projekty podpoříme?

Zájemci mohou své nápady registrovat na webu http://jihomoravsky.mladezkraji.cz/zaregistruj-napad. Pro zájemce o podporu zrealizujeme projektový seminář, z odevzdaných žádostí vybere komise projekty, mezi které rozdělí částku dotace Jihomoravského kraje. Tyto prostředky jsou rozděleny poměrově dle výše příspěvků od podpůrných měst, osob, organizací. Na realizaci jednoho nápadu je možno čerpat z dotace 5.000,- až 30.000,-Kč.

 

Co musí projekty splňovat?

Místem realizace musí být Jihomoravský kraj. 

Realizátorem projektu musí být neformální skupina minimálně 4 osob ve věku 15-26 let, z nichž alespoň jeden je starší 18 let.

Své nápady můžete registrovat na stránce: 
http://jihomoravsky.mladezkraji.cz/zaregistruj-napad 
do 15. 4. 2022 do 12 hodin

Podrobnější informace pro projekt jsou rozepsány na stránce: 
https://jihomoravsky.mladezkraji.cz/podminky-pro-projekty-mladez-kraji-jihomoravsky-kraj

 

Důležité termíny:

od 01. 03. 2022 
do 15. 04. 2022 do 12:00
Registrace nápadů na webu
11. 04. 2022 Projektový seminář on-line pro uchazeče o finanční podporu, konzultace podaných i zamýšlených nápadů
23. 04. 2022 Projektový den - seminář / workshop pro uchazeče o finanční podporu
30. 04. 2022 do 12:00 ukončení příjmů projektových žádostí
od 01. 05. 2022
do 20. 05. 2022
obhajoby projektů, schválení podpory projektů, podepsání smlouvy o realizaci s realizátory projektů
do 30. 11. 2022 dokončení realizace projektů, ukončení čerpání nákladů projektů
do 05. 12. 2022 odevzdání vyúčtování projektu a závěrečné zprávy