PODMÍNKY PRO PROJEKTY „MLÁDEŽ KRAJI“ – JIHOMORAVSKÝ KRAJ

PODMÍNKY PRO PROJEKTY „MLÁDEŽ KRAJI“ – JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Nápady podávejte přes google formulář 

Další informace k tomuto projektu na webu Iniciativy mládeže v JM kraji

Aktuální stav

K datu 29.3.2017 není potvrzena podpora MŠMT (ale je velmi pravděpodobná). Požádali jsme JM kraj o individuální dotaci na dofinancování druhých 50% k dotaci MŠMT. Předpokládáme, že kraj projekt podpoří, ale termín rozhodnutí nedokážeme odhadnout. Sběr nápadů, školení a obhajoby plánujeme bez čekání na potvrzenou podporu s tím, že do projektu vstupujete s rizikem, že to nakonec nemusí klapnout. Smlouvu zašleme až po potvrzení podpory. Před obdržením smlouvy nezahajujte realizaci projektu - a pokud ano, tak jen na vlastní riziko. Pokud plánujete projekt ve II. a III. Kvartálu 2017, žádejte určitě teď!

 

ZAMĚŘENÍ A LOKALIZACE PROJEKTŮ

Projekty mohou být zaměřeny na kulturu, sport, životní prostředí, lidská práva (multikulturní prostředí), volný čas, zdravý životní styl, sociální oblast, případně jinou důležitou oblast veřejného života. Projekt a jeho realizace musí být legální, není možné podpořit projekty porušující cizí práva nebo dokonce zákon. Pokud bude realizace projektu vyžadovat např. souhlas vlastníka nebo jiná povolení, bude je muset sami získat.

Prioritu mají nové nápady.
Je možno podpořit již existující (běžící) projekt. V takovém případě je ale nezbytné, aby přidělená podpora vedla k inovaci, rozšíření nebo výrazné změně a vylepšení stávajícího projektu.  Opakující se projekty je možné podpořit výjmečně v případě, že se změní realizační tým.

Místem realizace musí být JIHOMORAVSKÝ KRAJ.

DŮLEŽITÉ TERMÍNY! 

Uzávěrka  podání nápadů pro jarní kolo je 2. 4. 2017

Projektový nápad není ještě projekt - stačí velmi stručně napsat, co chcete udělat a doplnit svoje údaje. Příklady: chceme pořádat festival začínajících kapel, chceme uklidit divokou skládku a dát tam lavičku, chceme nacvičit a zahrát divadlo, chceme pořádat larpovou víkendovku, chceme propagovat dobrovolnictví v rámci akce xyz, chceme vyrobit a pověsit x ptačích budek,  .....

REALIZÁTOŘI

Realizátorem projektu může být neformální skupina minimálně 4 osob ve věku 15-26 let, z nichž alespoň jeden je starší 18 let.
Žadatelem ani realizátorem tedy nejsou spolky ani jiné právnické osoby. Nevylučuje se však spolupráce nebo jiná podpora (např. poskytnutí prostor) od vám blízké organizace.

FINANČNÍ PODPORA A PODMÍNKY FINANCOVÁNÍ

 • na realizaci jednoho nápadu je možno získat 5.000,- až 40.000,-Kč
 • případné spolufinancování není možné z rozpočtu nebo dotačních titulů MŠMT a Jihomoravského kraje
 • dostanete zálohu 50% vašeho rozpočtu
 • projekt musíte vyúčtovat do 2 měsíců po jeho realizaci, nejpozději však do 10. prosince, veškeré doklady budou zaúčtovány u JRDM
 • z projektu lze financovat 100% nákladů, ale projekty, které si mohou zajistit vlastní financování 50% budou mít větší šanci na podporu (vstupné na festival, účastnické poplatky na akci, spoluúčast obce)
 • VÍKENDOVÝ SEMINÁŘ

  Víkend 7. - 9. 4. 2016 v Tišnově.  Počítejte s tímto termínem!

  Účast na školení je nutná alespoň pro jednoho člena projektového týmu. Hlavním cílem je provést vás celým projektovým cyklem, peníze na podporu jsou prostředkem k tomuto cíli.

  Pokud máte v týmu absolventa loňského školení, jsme schopni vám účast odpustit, ale bude lepší, když pošlete někoho jiného.

  UZÁVĚRKA PRO PODÁNÍ PROJEKTŮ bude těsně po velikonocích (upřesníme na školení), projekty zaslat elektronicky na adresu ivobrzo(a)seznam.cz, snažte se vejít na 4 strany. Podrobně bude vysvětleno na školení.

  Přihlašování na obhajoby - proběhne v týdnu po velikonočním pondělí. Přihlašování bude formou doodle kalendáře, počet termínů = počet podaných projektů, první bere termín. S náhradními termíny se nepočítá.

  OBHAJOBA PŘED KOMISÍ

  V polovině dubna odpoledne v budově krajského úřadu Cejl 73, Brno. 

  Předložené projekty budou žadatelé prezentovat před komisí. Ta následně rozhodne o přidělení nebo nepřidělení dotace a její výši.  S náhradním termínem obhajob se nepočítá. Výsledky se dozvíte pár dnů po obhajobách, smlouvu zašleme až po potvrzení podpory od MŠMT a JM kraje. Smlouvu 2x vytisknete, podepíšete a pošlete zpět. Po přijetí podepsané smlouvy bude zaslána záloha.

  HODNOTÍCÍ KRITERIA PROJEKTU

  Je zapotřebí splnit alespoň některá kritéria, dle vašeho výběru (čím více, tím lépe), ale přirozeně.

 • Zástupce projektu se účastnil víkendového školení, projekt je inovativní vůči předchozím projektům.
 • Je jasně definována cílová skupina, na kterou je projekt zaměřen – zkrátka víte pro koho projekt bude užitečný a kdo se bude účastnit realizovaných aktivit, akce, ...
 • Projekt má nastavena měřitelná kritéria (počet účastníků, počet vyrobených budek, počet návštěvníků, délka zhotovené tratě, ….)
 • Projekt nemá význam jen pro vaši skupinu, ale má nějaký přínos i pro místní komunitu, veřejnost, vaše okolí.
 • Do projektu vložíte při jeho realizaci vlastní dobrovolnou práci.
 • Projekt vytváří vlastní zdroje (např. vstupné na akci, příspěvek místní firmy) nebo se sami podílíte na jeho spolufinancování.
 • Projekt nějakým způsobem míří do budoucna, má udržitelnost nebo bude mít nějaké pokračování.
 • Do projektu zapojíte větší množství osob.
 • Projekt je inovativní, přináší v místě realizace něco nového, nejedná se o tradiční akci.
 • Projekt má přínos pro přírodu, životní prostředí nebo kulturní dědictví.
 • Projekt má přínos děti, seniory nebo některou jasně definovanou sociálně znevýhodněnou skupinu nebo lokalitu.
 • Zavážete se zajistit a poskytnout mediální výstupy z realizace projektu,  včetně souhlasu zachycených osob ke zveřejnění (fotografie, videozáznam).
 • Nejdůležitější ovšem je, aby měl váš projekt byl realizovatelný ve zbývajícím čase do konce roku, aby  měl "hlavu a patu" a dokázali jste při jeho obhajobě přesvědčit komisi, že ho zvládnete realizovat. Projekty nemají nahrazovat běžnou činnost organizací a nemohou být zastíracím manévrem k nákupu vybavení nebo materiálu. Nákup materiálu nebo vybavení je možný, ale musí být v projektu pro jeho realizaci nezbytný. Případný inventář může být následně zapůjčen vaší partnerské organizaci.

  PODPIS SMLOUVY A VYÚČTOVÁNÍ

  Po schválení dotace bude se zástupce žadatele (osoba starší 18 let v týmu) podepsána smlouva o realizaci projektu. Následně budou žadateli postupně uvolněny finanční prostředky dle podmínek ve smlouvě.

  Po podpisu smlouvy zasíláme zálohu ve výši 50% schválené částky, pokud není domluveno jinak. Kromě zálohy lze po domluvě proplácet faktury, ale je na do výše schválená částka mínus záloha, proto může být výhodné požádat o menší zálohu.

  Vyúčtování projektu a závěrečná zprávy budou předloženy Jihomoravské radě dětí a mládeže. Vyúčtováním projektu se rozumí formulář závěrečné zprávy a originály účetních dokladů (paragony, faktury). Veškeré doklady musí být vystaveny na JRDM.

  Projekty je zapotřebí vyúčtovat dva měsíce po realizaci, nejpozději však do 10.12., před tím je zapotřebí zaslat elektronicky závěrečnou zprávu ke schválení.

   

Soubor ke stažení: