Den první pomoci

Titulní obrázek - Den první pomoci - společná fotka

Dne 30. 9. 2023 se na pracovišti SVČ Lužánky - Labyrint konal Den první pomoci. Akce byla uskutečněna v rámci projektu Mládež kraji - Jihomoravský kraj.

 

Ráno v 8 hodin se sešli organizátoři, aby stihli nachystat všechny workshopy a samozřejmě taky občerstvení. I přesto že nám počasí nepřálo a v noci pršelo, byla zem překvapivě suchá a nebyla ani taková zima.

První účastníci začali přicházet v 9 hodin. Každého z účastníků jsme vřele přivítali a požádali ho, aby se zapsal do prezenční listiny. Bez okolků se všichni podepsali. Celkově se podepsalo 51 účastníků, kteří na akci přišli.

V průběhu dopoledne (od 9-11 hodin) probíhaly v zahradě Labyrintu zdravotnické workshopy. Všichni zúčastnění si je velmi užívali. Workshopy dokázali oslovit všechny věkové kategorie - od nejmenších dětí, přes skauty až k účastníkům důchodového věku. Workshopy byly z oblastí: transport pacienta, zlomeniny, masivní krvácení, obvazové techniky, resuscitace a zdravotnické hry. Zdaleka nejoblíbenějším stanovištěm byl transport pacienta, na kterém byla využita vakuová fixační matrace, na niž jsme získali finanční prostředky díky projektu Mládež kraji - Jihomoravský kraj. Po celou dobu bylo k dispozici občerstvení.

Od 11 hodin byla akce jen pro předem přihlášené účastníky, neboť na programu byly simulace. Na simulacích si účastníci vyzkoušeli všechny možné typy úrazů - od zlomenin, přes krvácení, až k alergickému záchvatu. Po každé simulaci následovala zpětná vazba od zraněného (lektora) účastníkům, která obsahovala to, co udělali dobře, špatně a co by se dalo vylepšit. Simulace byly plné vzrušení a adrenalinu, všichni se je zcela vychutnali.

Když simulace skončili, zbývala už jen jediná věc a to udělat si společné foto. Po fotografování jsme se se všemi účastníky rozloučili a poděkovali jim za to, že přišli.

Po akci se organizátoři vrhli do úklidu, který netrval ani moc dlouho, díky jejich sehrané spolupráci.

 

Na závěr bychom chtěli ještě jednou poděkovat všem, kteří na akci přišli. Dále děkujeme také všem lidem, kteří nám na akci pomáhali. A jako poslední děkujeme všem, kteří stojí za projektem Mládež kraji - Jihomoravský kraj, že jste v nás vložili důvěru, poskytli nám finanční prostředky a hlavně možnost naši akci uskutečnit.

Děkujeme

 

Zde je odkaz na fotogalerii:https://drive.google.com/drive/folders/1-y-njjb3tewFaWwDvF6xFtjyroAVU1rg?usp=sharing

Fotogalerie: 
workshop náplasti
workshop krvácení
simulace
workshop transporty
závěrečné foto