Projekty

Nestůj a HOP!

Vedoucí projektu:
Tereza Štěrbová
O projektu:

Projekt Nestůj a HOP! vznikl na základě naší předchozí zkušenosti v oblasti animačních programů pro děti.

Animátor je v našem pojetí člověk, který vede program pro děti s cílem jejich osobnostního rozvoje. V roce 2021 jsme absolvovali náš první kurz ,,Metodika adaptačního soustředění pro 6. třídu ZŠ a primu víceletého gymnázia". Od té doby pravidelně navštěvujeme třídní kolektivy, ve kterých pracujeme s dětmi na zlepšení třídních vztahů a týmové spolupráce prostřednictvím různých her a následné reflexe, kterou považujeme za nejdůležitější část celé aktivity. Jejím záměrem je zvědomit žákům jejich prožitek a směřovat je k cíli vhodnými dotazy a reakcemi na jejich odpovědi. Žák se během ní učí např.  vyslechnout potřeby a myšlenky druhých, diskutovat, pojmenovávat problémy a své emoce. Po programu poskytujeme třídnímu učiteli zpětnou vazbu formou závěrečné zprávy s doporučeními, jak s třídou dále pracovat.

V rámci projektu chceme absolvovat vzdělávací kurz od organizace Jules a Jim z. ú. se zaměřením na reflexi

Jako velkou výhodu našeho projektu bereme náš blízký věk k dětem, díky kterému jsou k nám děti více otevřené.

Stav: Uzavřeno
Výše schválené podpory:
5 000 000 Kč

Kudy půjdeme?

Vedoucí projektu:
Rozita Turková
O projektu:

Cílem našeho projektu je vytvořit naučnou stezku, která by dala veřejnosti možnost a příležitost naučit se orientovat v přírodě i jinak, než s použitím jejich telefonů a navigace, a tím je vrátit zpět do přírody. Každý, kdo projde naši stezku bude schopen naplánovat a projít trasu na mapě i bez použití moderních technologií. Každý, kdo projde naši stezku, bude schopen neztratit se v lese, nebo při přecházení pole. Chceme v tomto odvětví vzdělávat nejen teorií, ale i praxí - na jednotlivých stanovištích budou aktivity, aby bylo možné si procvičit znalost popsanou na stanovišti stezky.

 

Stav: Uzavřeno

Rajská komunitní zahrada

Vedoucí projektu:
Anna Kotková
O projektu:

Náš plán tohoto projektu je vybudovat Rajskou komunitní zahradu na místě, kde je opuštěná zelená plocha, která leží ladem. Komunitní zahrada bude poskytovat příjemné místo pro členy zahrady a také pro občany městské části Obřany i celého města Brna. Lidé si zde budou moct vypěstovat svou zeleninu nebo se zúčastnit našich workshopů či si jen přijít s dětmi odpočinout. V budoucnu chceme poskytovat enviromentální programy logopedické zahrady pro MŠ a ZŠ. 

Zahrada bude rozdělená na dvě části:

1. Rekreační část - Zde bude více zeleně, trvalkové záhony, lavičky a prostor pro budoucí workshopy.

2. Pěstební část - Na této části budou hlavně dominovat políčka pro veřejnost. Bude zde i včelí úl, dřevník, kompostér, ohniště, trvalkové záhony a posezení.

Stav: Uzavřeno

Nepanikař pro vnímavé učitele z Jihomoravského kraje

Vedoucí projektu:
Veronika Kamenská
O projektu:

V rámci projektu chceme do území Jihomoravského kraje zvýšit povědomí o aplikaci a to inovativní kampaní do škol. Na podzim letošního roku by mohly proběhnout "workshop(y)", který nemusí být uspořádány extra k naší aplikaci, ale byly by součástí oficiálního setkání ředitelů škol na půdě krajského úřadu.

Zjednodušeně, budeme jeden z projednávaných bodů v rámci pracovních jednání zástupců škol na krajském úřadě. Vnímáme hodnotu čas a efektivnost předávání informací. Převládá u nás i přesvědčení, že už jen tím, že kraj tuto aktivitu takto podpoří získá vše na důvěryhodnosti a nezpochybnitelnosti naší organizace.

Na tomto jednání představíme naše zpracované workshopy do škol - https://nepanikar.eu/workshopy/, připravujeme grafickou podobu manuálu pro učitele a plakáty na chodby škol, které vizuálně téma přiblíží. 

Efektivně tak předáme informace, zkrátíme čas a osobně předáme tiskoviny, které v rámci projektu chceme zafinancovat. Jde o inovativní přístup už vzniklého produktu, který chceme přiblížit k cílové skupině, které chceme rychle pomoct. 

Stav: Uzavřeno

Výzbroj z předaleké galaxie

Vedoucí projektu:
Jakub Skalický
O projektu:

Cílem projektu je pořízení světelných mečů pro tvorbu a vylepšení zážitků dětí turistického oddílu mládeže Kňouři Brno a zatraktivění výuky šermu na SVČ Lužánky - bohunické pobočce Labyrint.

Stav: Uzavřeno

Web pro Ročníkové práce

Vedoucí projektu:
František Artur Čech
O projektu:

Tento projekt má za cíl poskytnout studentům středních škol pomoc při psaní ročníkových prací. Ročníkovou prací se na našem Gymnáziu Slovanské náměstí rozumí kratší odborná práce, která je následně formou prezentace obhájena před porotou. Výsledkem projektu budou webové stránky s podrobným návodem pro tvorbu ročníkové práce od stylistiky po kompozici a také s databází úspěšných ročníkových prací z předešlých let. Zveřejněním pravidel pro psaní ročníkových prací dojde k jejich ustálení, zjednodušení, ale i případnému rozšíření po jiných gymnáziích a středních školách. Dále chceme tuto databázi propagovat jako zdroj veřejně dostupných učebních materiálů a zdrojů informací na středoškolské úrovni.

Stav: Uzavřeno

Kruhy sdílení

Vedoucí projektu:
Jan Procházka
O projektu:

Bytí v kruhu je lidem blízké a potřebné a bylo zde od pradávna. V dnešní době jej znovu objevujeme a přinášíme zpět do společnosti.

Chceme vytvořit bezpečný prostor pro scházení lidí z rozdílných sociálních skupin. Celkem proběhnou čtyři setkání se zaměřením na různá témata (zdravá strava, netradiční sport, finanční gramotnost a seberozvoj). 

Každý člověk bude mít příležitost sdílet své osobní zkušenosti a zážitky, dozvědět se a naučit se něco nového. Nikdo samozřejmě nebude do ničeho nucen.

Stav: Uzavřeno

Larp film

Vedoucí projektu:
Matyáš Slavík
O projektu:

Natočení autorského fantasy filmu o více méně známé aktivitě nazývané Larp. Film by měl být následně propagován a prezentován veřejnosti při následné premiéře snímku v kině, který by doprovázela beseda o filmu a otázky pro veřejnost za účelem seznámení se s touto volno časovou aktivitou. Scénář filmu bude vytvářen s komunitou.

Projekt bude spolufinancován ještě přes stránky typu HitHit, který budeme spouštět po oznámení projektu tzn. ve 24 týdnu. Pokud se nám nepovede vybrat potřebná částka, projekt nebudeme schopní realizovat. 

Počítáme s větší spotřebou paliva, protože chceme vyhledávat i vzdálenější, kvalitní lokace, které budou stát ve filmu za to. Zároveň jsme počítali minimálně s třemi mobilními prostředky. Veškerá technika nám zabere minimálně jednu menší dodávku, dále potřebujeme dovézt rekvizity ( kostýmy, historické-dobové ležení atd.), prostředky na vytvoření zázemí atp. Z vlastní zkušenosti víme, že i na malé natáčení nám skoro nestačili dvě auta. A to dodávka s jedním osobním automobilem. Tento projekt je koncipován na větší produkci, tím pádem kvalitnější práci, která s sebou nese tyto kritéria. 

V případě krácení, budeme nuceni nejspíše osekat lokace ( budeme jezdit po méně lákavých místech), nebudeme si moct dovolit tolik dobrovolných herců, jelikož pro ně chceme vytvořit, alespoň minimální zázemí v natáčecí dny. V neposlední řadě bychom se mohli dostat do situace, kdy bychom museli celý film zkrátit. Vlastně se dá říct, že film by obecně ztratil celkovou, námi momentálně představovanou kvalitu a museli bychom se uchýlit do levnějších řešení. 

Stav: Uzavřeno

Zdravé stárnutí

Vedoucí projektu:
Simona Althová
O projektu:

Představujeme vám inovativní projekt "Zdravé stárnutí", který využívá simulátoru stárnutí k tomu, aby mladé lidi nejen poučil, ale také zcela ponořil do světa stárnoucí populace. S touto oslnivou technologií v rukou přinese náš projekt nejen povědomí o významu zdravého stárnutí, ale také vytvoří silnou emocionální zkušenost, která zanechá stopu v srdcích a myslích mladých lidí. Schválením tohoto projektu se otevíráme novému a účinnému způsobu, jak oslovit a motivovat mladé generace k péči o sebe a o starší občany. 

V první fázi se chceme seznámit s modelem simulace stáří, ozkoušet si jeho funkce a sejít se s odborníkem, který se věnuje aktivizaci seniorů. Věříme, že i pro nás to bude nová zkušenost.

V druhé fázi projektu pak bude účastníkům zážitkovou formou představena problematika stárnutí a vyzkouší si, jaké to je být v kůži starého člověka pomocí simulátoru stáří. 

Stav: Uzavřeno

GT Tournament

Vedoucí projektu:
Štěpán Gavanda
O projektu:

Každoročně pořádáme ku příležitosti Mezinárodního dne studentstva amatérský turnaj v počítačových hrách pro žáky . Celou akci chystáme ve svém volném čase, v rámci našeho týmu složeného hlavně ze žáků Gymnázia Tišnov. Minulého ročníku se zúčastnilo přes 700 hráčů z více než 60 škol z celé České republiky. Před turnajem bychom chtěli uspořádat teambuildingovou akci, která by podpořila společnou komunikaci, vztahy v týmu a kde by také byl prostor pro zaučení nových organizátorů do pořádní akce. Tímto bychom rádi docílili toho, že se akce zachová i do příštích let a posune se její úroveň.

Stav: Uzavřeno

Den první pomoci

Vedoucí projektu:
Rosalie Šiklarová
O projektu:

Náš projekt se zaměřuje na seznámení s první pomocí  pro děti i dospělé (pro širokou veřejnost). Pozveme veřejnost na SVČ  Lužánky, pracoviště Labyrint, kde proběhne den první pomoci. Účastníci si vyzkouší základy PP, spoustu zajímavých zdravotnických technik a bude připraven i program pro děti. S realizací nám pomohou děti z kroužku Záchranáři, který vedeme. Děti z kroužku ukáží, co vše se doposud naučily a zároveň nám pomohou s průběhem akce.

Stav: Uzavřeno

První pomoc pro studenty středních škol

Vedoucí projektu:
Aneta Menoušková
O projektu:

Nezapomenutelná akce! Získáte dovednosti, které vám mohou jednou zachránit život!

Náš projekt se zaměřuje na problematiku výuky první pomoci na středních školách. Studenti přijedou za námi do SVČ Lužánky, na pracoviště Labyrint, kde bude projekt probíhat. Ve třech blocích si studenti vyzkouší základy první pomoci. Na každém bloku bude přednáška a ukázka, po které bude následovat praktická část. Jednotlivé bloky budou proloženy přestávkami a na konci bude následovat zpětná vazba od účastníků. Máme domluveno s učiteli, že přijde 6 tříd (každá v jiný den), výuka bude probíhat v maximálním rozsahu 4 hodin.

Stav: Uzavřeno