Články

6. Ročník GT Tournament

13. 12. 2023
xvojta.ondracek@gmail.com

Organizace letošního ročníku GT Tournament, tedy amatérského esportového turnaje pro SŠ, se nesla v duchu komunity. K tomuto přispěla hlavně možnost pro organizační tým potkat se prezenčně v kancelářských prostorech v Brně.

Kruhy sdílení

9. 12. 2023
jprochazka@ipm.cz

Máme za sebou třetí a čtvrté setkání mladých lidí, kteří mají zájem se dozvídat a zkoušet nové věci.

Tématem třetího setkání byl seberozvoj. Na naše pozvání přijel nejoceňovanější sociální pracovník v České republice Robert Knebl. Jeho přednáška byla naprosto úžasná a všechny nás nadchla. Robert nám v ní povídal o svém životě a o principech, které ho dovedly na vrchol jeho kariéry. Ukázal nám, jak tyto principy jednoduše aplikovat v našich životech, abychom dosáhli svých cílů. Akce se vydařila a všichni si ji užili.

Rukodělné dílny - shrnutí akce

5. 12. 2023
vondrejcovatereza@gmail.com

Rukodělné dílny jsou akcí, kde mají účastníci příležitost naučit se novým dovednostem, posunout se v práci s nástroji, zlepšit svou jemnou motoriku nebo potrénovat svou zručnost.

Spolu s realizátory jsme si rozdělili dílny, které jsme vybalancovali, abychom měli i ty méně náročné, ve kterých může být více dětí současně, ale i ty náročnější, které mají menší kapacitu, ale člověka více přiučí. Každý z účastníků si odnesl alespoň jeden výrobek. 

Titulní obrázek - První pomoc pro studenty středních škol - společné foto

První pomoc pro studenty středních škol

4. 12. 2023
vojtafiala06@seznam.cz

Ve dnech 18. až 20. 10. 2023 se na pracovišti SVČ Lužánky - Labyrint pořádal projekt s názvem „První pomoc pro studenty středních škol”, který byl podpořen v rámci projektu „Mládež kraji - Jihomoravský kraj”.

Akce se celkem zúčastnilo 6 tříd ze dvou brněnských gymnázií - Gymnázia Matyáše Lercha a Gymnázia Elgartova.

 

Každý den k nám přišly dvě třídy - jedna ráno v 8:15 a druhá dopoledne v 10:00. Třídy s námi měly přibližně čtyřhodinový program. V rámci programu si účastníci nejen vyslechli základní teorii, ale hlavně si všechny věci prakticky vyzkoušeli.

Titulní obrázek - Den první pomoci - společná fotka

Den první pomoci

4. 12. 2023
vojtafiala06@seznam.cz

Dne 30. 9. 2023 se na pracovišti SVČ Lužánky - Labyrint konal Den první pomoci. Akce byla uskutečněna v rámci projektu Mládež kraji - Jihomoravský kraj.

 

Ráno v 8 hodin se sešli organizátoři, aby stihli nachystat všechny workshopy a samozřejmě taky občerstvení. I přesto že nám počasí nepřálo a v noci pršelo, byla zem překvapivě suchá a nebyla ani taková zima.

Hudební pokojík I. je u konce

3. 12. 2023
annahabancova@gmail.com

Hudební pokojík I.  je zájmový kroužek pro maminky s dětmi od 0 do 3 let. Tato věková hranice ale není striktní, lekce navštěvují jak mladší, tak starší děti. Pro maminky je vždy připravená čerstvá káva, pro děti v chladných dnech čaj. Smyslem lekcí je nechat děti svobodně objevovat hudbu, hravou formou je seznamovat se základy hudební teorie, nabídnout jim možnost zapojit se do rozmanitých hudebních aktivit, a to vše v bezpečném, respektujícím a příjemném prostředí.

Nestůj a HOP! - Realizace programů - úvodní obrázek článku

Společný HOP! žáků a animátorů

3. 12. 2023
jiri.gregor130@gmail.com

Poslední částí projektu „Nestůj a HOP!“ byla realizace programů v šestých třídách základní školy s využitím nově nabytých znalostí z kurzu, který animátoři absolvovali v měsíci září.  Jak probíhala závěrečná část projektu? Jaký druh programu si animátoři připravili pro žáky základní školy a zvládli společně udělat HOP! vpřed?  To a více informací o realizovaných programech se dočtete v tomto článku.

Zdravě hravě aneb víš, co jíš a co děláš?

3. 11. 2023
daniela.hajkova@post.cz

Ve středu 1.11. se uskutečnil projekt Zdravě hravě aneb víš, co jíš a co děláš. Tento den začal již brzy ráno. Konkrétně v 6 hodin, abychom stihli vše nachystat a připravit. V našem týmu jsme si rozdělili jednotlivé úkoly. Denis a Ema měli za úkol připravit zapůjčený sál na divadlo. Nanosit malé židličky pro nejmenší účastníky a klasické židle pro jejich rodiče. Daniela a Tereza připravovaly jednotlivá stanoviště ve cvičebně a dolaďovaly poslední detaily.

Dance Air Festival vol. II

23. 10. 2023
banies@seznam.cz

Druhý taneční festival se nesl v duchu silného deště a bouřky a konal se 13. září. Počasí na venkovní tanec se sluníčkem nám bohužel nepřeje ani tentokrát. Druhý festival se konal opět uvnitř budovy, což ale nenarušilo dobrou atmosféru a taneční workshopy. Tentokrát se konal hlavní workshop s tanečníkem z Karlových Varů a to Carlosem. Jako předskokan byla tanečnice Adriana, která se velmi osvědčila na prvním workshopu. Celý program zahájila prvním workshopem Anet z TAD.

16:30 - 17:15 Anet - základní kroky house dance

Kruhy sdílení

21. 10. 2023
jprochazka@ipm.cz

Máme za sebou první dvě setkání mladých lidí, kteří mají zájem se dozvídat a zkoušet nové věci.

Tématem prvního setkání byly superpotraviny. Mohli jsme si prohlédnout, a hlavně ochutnat tyto zdravé potraviny, o kterých jsme do té doby třeba ani neslyšeli. Setkání se také na naše pozvání zúčastnil expert v tomto oboru Daniel Kopkáně, který si pro nás připravil přednášku s názvem Biohacking milování a snů. V následující diskuzi jsme mezi sebou sdíleli svoje zkušenosti, zážitky a různé typy z oblasti zdravého životního stylu.