TL;DR? aneb jak získat podporu

Jak získat podporu pro svůj nápad?

 1. Pošli nám svůj nápad - https://jihomoravsky.mladezkraji.cz/zaregistruj-napad
 2. Zkonzultuj svůj nápad on-line či osobně (po podání nápadu se s tebou spojíme a domluvíme se)
 3. Přijď na projektový den (sobota 5.6. nebo 15.6.)
 4. Napiš projekt (po přihlášení do webu formou vyplnění formuláře)
 5. Obhaj jej před porotou (prezentuj naživo před živými lidmi)
 6. Získej podporu a svůj nápad/projekt realizuj (podepsání smlouvy)
 7. Napiš závěrečnou zprávu (pár vět a nějaká ta fotka)

Zvládneš těchto pár kroků? Pokud ano, tak jsi na správném místě.

Kompletní pravidla výzvy najdeš zde: https://jihomoravsky.mladezkraji.cz/pravidla-vyzvy

 

Jak projekty podpoříme?

 • Pro zájemce o podporu zrealizujeme seminář, na kterém své nápady rozpracují do formy projektu. Tyto projekty pak žádají o finanční podporu od JRDM.
 • Z odevzdaných žádostí vybere porota projekty, mezi které rozdělí částku dotace. Prostředky se rozdělují poměrově dle výše příspěvků od podpůrných měst, osob a organizací.
 • Na realizaci jednoho nápadu je možno čerpat z dotace 5 000 až 50 000,-Kč.
 • V průběhu projektů jsme k dispozici pro konzultaci, pomoc aj.

 

Základní kritéria, které musí projekty splňovat?

 • Místem realizace musí být Jihomoravský kraj. 
 • Projekt se bude realizovat v období od 1.7. do 30.11. 2024.
 • Realizátorem projektu musí být neformální skupina minimálně 4 osob ve věku 15-26 let, z nichž alespoň jeden je starší 18 let.
 • Oprávněným žadatelem o podporu tedy není nestátní nezisková organizace, škola ani jiná právnická osoba. 
 • Podporované projekty musí být neinvestičního charakteru a otevřené veřejnosti (tedy volně přístupné).
 • Podrobnější informace pro projekt jsou rozepsány na stránce https://jihomoravsky.mladezkraji.cz/pravidla-vyzvy

 

Důležité termíny:

Termín - jarní kolo Termín - letní kolo Co?
 od 01. 03. 2024
 do 14. 04. 2024
od 01. 05. 2024
do 31. 05. 2024
  Registrace nápadů na webu
 od 01. 03. 2024
 do 27. 04. 2024
od 01. 05. 2024
do 31. 05. 2024
  Konzultace nápadů on-line či osobně.
 20. 04. 2024
 27. 04. 2024
08. 06. 2024
15. 06. 2024
  Projektové dny. Účast alespoň na jednom z nich je povinná.
 05. 05. 2023 do 23:59   23. 06. 2023 do 23:59   Ukončení příjmů projektových žádostí
 od 05. 05. 2024
 do 19. 05. 2024
od 24. 06. 2024
do 28. 06. 2024
  Obhajoby projektů dle jednotlivých měst
 do 26. 05. 2024 do 30. 06. 2024   Výsledky hodnocení a přidělení podpory.
 do 31. 05. 2024 do 1. 07. 2024   Podepsání smlouvy
 od 01. 06. 2024 od 01. 07. 2024   Realizace projektů
 do 30. 11. 2024 do 30. 11. 2024   Dokončení realizace projektů, ukončení čerpání nákladů projektů
 do 15. 12. 2024 do 15. 12. 2024   Odevzdání vyúčtování projektu a závěrečné zprávy

 

Nestačí ti tyto informace? Zeptej se na cokoliv dalšího - mladezkraji@jrdm.cz