HOP! vpřed díky novým znalostem

Nestůj a HOP! - Animátoři na kurzu - úvodní obrázek k článku

V sobotu 9. září 2023 se naši animátoři, kteří pracují na projektu „Nestůj a HOP!“, zúčastnili v Praze vzdělávacího kurzu od organizace Jules a Jim z. ú., který byl realizován v příjemných prostorách organizace pod vedením zkušené lektorky Bc. Markéty Borovcové, jíž patří velké díky za profesionální vedení. Cílem kurzu bylo posunout naše znalosti v oblasti vedení reflexe a lépe porozumět jejímu procesu, neboť je klíčový pro naši práci s dětmi, a udělat tak společný HOP! vpřed díky novým znalostem a dovednostem po vzoru našeho motta - „HOP! rovná se pokrok“.

Plni očekávání jsme se ještě před svítáním vydali na dlouhou cestu z jižní Moravy do Prahy, abychom mohli strávit celkem 10 vyučovacích hodin na vzdělávacím kurzu s názvem „Trénink vedení reflexe I.“ a „Trénink vedení reflexe II.“ Po úvodním představení jsme se seznámili s programem kurzu a začali pracovat na myšlenkových mapách, abychom shrnuli naše dosavadní zkušenosti a představy o reflexi a jakými způsoby ji realizujeme během našich programů.

Během kurzu jsme měli možnost diskutovat o našich zkušenostech s reflexí, ale také si je vyzkoušet pod vedením zkušené lektorky a dozvědět se tak podnětné informace. Proces učení byl obohacen ukázkovými aktivitami, které pro nás byly inspirací, zároveň jsme během nich mohli aplikovat reflexi a pod odborným dozorem si zkusit nové a zajímavé způsoby jejího vedení. V průběhu kurzu jsme se také seznámili s různými metodikami vedení reflexe, včetně Kolbova cyklu. Praktické cvičení nám poskytlo možnost prověřit si nově nabyté dovednosti na vlastní kůži, což nám pomohlo ukotvit si nové znalosti.

Jsme rádi za možnost zúčastnit se tohoto vzdělávacího kurzu, kde jsme měli prostor se nejen naučit nové dovednosti a získat nové znalosti, ale také prozkoumat různé způsoby, jak zlepšit naši práci s dětmi. Finanční podpora v rámci dotace projektu Mládež kraji Jihomoravský kraj od Jihomoravské rady dětí a mládeže za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nám umožnila účast na tomto kurzu a tím investovat do našeho osobnostního rozvoje. Jsme přesvědčeni, že nové znalosti a dovednosti, které jsme získali, nám pomohou v práci s dětmi a přinesou pozitivní změny do naší další činnosti. Věříme, že společně jsme udělali velký HOP! vpřed.

Fotogalerie: 
Nestůj a HOP! - Příprava před odjezdem na kurz
Nestůj a HOP! - Příprava před odjezdem na kurz
Nestůj a HOP! - Cesta do Prahy
Nestůj a HOP! - Společná fotka
Nestůj a HOP! - Kurz
Nestůj a HOP! - Kurz
Nestůj a HOP! - Kurz
Nestůj a HOP! - Kurz
Nestůj a HOP! - Oběd
Nestůj a HOP! - Kurz
Nestůj a HOP! - Kurz
Nestůj a HOP! - Kurz společná fotka