Hudební pokojík I. je u konce

Hudební pokojík I.  je zájmový kroužek pro maminky s dětmi od 0 do 3 let. Tato věková hranice ale není striktní, lekce navštěvují jak mladší, tak starší děti. Pro maminky je vždy připravená čerstvá káva, pro děti v chladných dnech čaj. Smyslem lekcí je nechat děti svobodně objevovat hudbu, hravou formou je seznamovat se základy hudební teorie, nabídnout jim možnost zapojit se do rozmanitých hudebních aktivit, a to vše v bezpečném, respektujícím a příjemném prostředí. Součástí lekcí bývá zpěv písniček, pohybová říkadla, pohybové a hudební hry, tanec, dětská jóga, aktivity na podporu rozvoje sluchové precepce a dechová a oromotorická cvičení. Některé aktivity zařazujeme i s ohledem na aktuální roční dobu a její tradice a specifika. Důležitá se pro nás i autenticita, každá z lektorek se snaží dětem lásku k hudbě a umění předávat svým jedinečným způsobem. Dalším stěžejním bodem je pro nás podpora přátelských vztahů jak mezi dětmi, tak mezi maminkami. Maminkám věnujeme dostatek prostoru, aby si u kávy mohly popovídat a lépe se poznat jak navzájem, tak s námi. S maminkami komunikujeme i mimo lekce Pokojíku prostřednictvím sociálních sítí, kde se mohou podívat na fotky z lekcí a poslat nám zpětnou vazbu.

Co se nám podařilo? 
Vybudovat a udržet fungující projekt s větší půlkou původního rozpočtu 
Pečovat a vylepšovat komunitu vzniklou okolo Hudebního pokojíku I. (Soc. sítě: facebook 137 follows, instagram 115 follows)
Vymyslet a rozšířit koncepce Hudebního pokojíku a zažádat o grant na další díl projektu - Hudební pokojík II. 
Nadchnout a bavit několik desítek dětí několik desítek hodin hudbou, zpěvem, tancem, jógou, říkadly ... 

Co se nám nepodařilo? 
Dobře vybrat prostor. Tělocvična je sice veliká a krásná, bez rušivých elementů, ale není odhlučněná, takže je zde hodně velká akustika a spoustu maminek to odradilo. Obzvláště při větším počtu návštěvníků je lekce opravdu pro všechny náročná. 
Dostatečně zajistit zázemí. Nemáme k dispozici žádný ,,backstage" nebo sklad, kde bychom mohli nástroje, pomůcky a všechny věci, které k Pokojíku potřebujeme, uskladnit. Což je trochu nepříjemné, protože jezdíme pravidelně s dětmi na čas, dá nám spoustu práce příprava lekcí a na každou z nich se taháme s těžkými bednami plnými bubnů a cinkrlátek...
S rozvahou zajistit grafiku. V počáteční fázi jsme spolupracovali s grafičkou - dobrovolnicí, která nám sice velmi laskavě a zdarma připravila grafiku ve formě presetů v programu, který je dostupný, ale stabilní grafika jako logo nebo informační plakát s obecnými informacemi o lekcích, který visí na spoustě míst, nám úplně nevyhovuje.
Nastavili jsme si hodně nízké vstupné vzhledem k jiným zájmovým kroužkům v okolí pro stejnou cílovou skupinu, a často se stalo, že jsme projekt dotovali částkami, které z kapes plněných rodičovským příspěvkem nejsou úplně únosné. 

Ať nekončíme špatným, jak jsme vlastně dopadli?
Metrika byla nastavena tak, že se u nás protočí alespoň 30 různých maminek. To se téměř povedlo hned v první lekci, kdy jich přišlo 28. Nebyli jsme na to absolutně připraveni a program jsme měli sestavený asi pro 7 dětí s doprovodem. Vše se ale zvládlo. Padly požadavky na lekce v jiných městech, také požadavky na další termín, abychom se vlezli a mohli chodit všichni zájemci, což se nám ale s časových důvodů zatím nepodařilo. Povedlo se nám ale plynule navázat a v nejbližších dnech se dozvíme resumé grantu našeho města pro fungování Pokojíku pro rok 2024, což bychom si samozřejmě moc přáli. Máme také v hlavě konkrétní témata, která bychom rádi vyvezli s Pokojíkem v podobě workshopu nebo dětské dílničky na letní festivaly, akce nebo jako oživení do programu mateřských škol. Zatím jsme ve fázi očekávání, jestli bude moci Hudební pokojík navázat plynule a téměř v nezměněné podobě na fázi současnou. Povedlo se nám také seznámit se se spoustou velmi fajn maminek a dětí, se kterými můžeme vzájemně sdílet radosti i strasti našich životů a z toho máme velkou radost. Nejhezčí zpětné vazby nám chodí v podobě ,,...pořád chtěl doma tancovat XY dokola." Díky Pokojíku jsme si také osvojili spoustu užitečných dovedností, které se nám v nestátním, ale jistě i státním projektu rozhodně neztratí. Za to patří velký dík především koordinátorovi Michalu Mealtineru Truhlářovi, který s námi trpělivě konzultoval každý trochu obtížný krok, se kterým jsme si nevěděli rady.

Jsme moc věční, že Hudební pokojík I. mohl díky Mládeži kraji spatřit světlo světa a pokusíme se v něm i nadále co nejsvědomitěji pokračovat. 
Moc děkujeme za podporu a přejeme všem, ať se jim jejich současné i budoucí projekty vydaří a mají z nich velkou radost a pocit naplnění 

Za tým Hudebního pokojíku 
Anna Habancová