První pomoc pro studenty středních škol

V rámci Mládež kraji - Jihomoravský kraj jsme se rozhodli uspořádat několikadenní projekt První pomoc pro studenty středních škol.

 

Realizace projektu je naplánována na 18. 10. 2023 až 20. 10. 2023. Projekt bude v těchto dnech probíhat od 8:30 do 13:35 na Labyrintu - pracovišti SVČ Lužánky. Jak již z názvu vyplývá, projekt je určen studentům středních škol.

 

V jednom dni nás vždy přijdou navštívit dvě třídy z dvou různých škol - z Gymnázia Matyáše Lercha a z Gymnázia Elgartova. Třídy budou mít vždy stejný program, avšak rozdílným časem jejich příchodu je zaručeno, že se vzájemně nepotkají.

Na začátku studenty uvedeme do tématu první pomoci, následně je naučíme, jak přistupovat k pacientovi, co dělat při synkopě a mnoho dalšího. Poté bude následovat dvojblok zlomenin a krvácení. Po tomto dvojbloku bude krátká pauza, na kterou bude navazovat další dvojblok obsahující simulace a nácvik kardiopulmonální resuscitace (KPR). Nakonec si od studentů vyslechneme jejich zpětnou vazbu.

 

V současné chvíli je projekt v rámci příprav. Již jsme kontaktovali školy, které nám svojí účast potvrdily, vymysleli jsme časové rozvržení dne a připravili odborné přednášky k jednotlivým tématům.

Už jsme objednali i vybavení, na které nám byly poskytnuty finance. V současné době čekáme pouze na doručení vybavení.