Rukodělné dílny - shrnutí akce

Rukodělné dílny jsou akcí, kde mají účastníci příležitost naučit se novým dovednostem, posunout se v práci s nástroji, zlepšit svou jemnou motoriku nebo potrénovat svou zručnost.

Spolu s realizátory jsme si rozdělili dílny, které jsme vybalancovali, abychom měli i ty méně náročné, ve kterých může být více dětí současně, ale i ty náročnější, které mají menší kapacitu, ale člověka více přiučí. Každý z účastníků si odnesl alespoň jeden výrobek. 

Na samotné akci 22. října jsme se spolu s realizátory potkali o hodinu dřív, abychom měli dostatek času všechno nachystat a hned od spuštění akce začali přicházet účastníci.

V odpoledních hodinách se ochladilo, a tak jsme velmi ocenili, že jsme se předem rozhodli pro možnost využít vytápěných prostor. Tak jsme akci, která začala vevnitř a zároveň venku přesunuli jenom do vnitřních prostor, kde jsme pokračovali až do zdárného konce akce.