Zdravě hravě aneb víš, co jíš a co děláš?

V rámci projektu Mládež kraji – Jihomoravský kraj jsme se rozhodli s mým týmem uspořádat a zrealizovat jednodenní akci, která se ponese v duchu zdravého životního stylu.

Projekt s názvem „Zdravě hravě aneb víš, co jíš a co děláš“ je naplánován na středu 1.11.2023 od 9 do 11 hodin ve Středisku volného času Ivančice. Akce je vhodná pro rodiče s dětmi, které jsou ve věku od 2 do 4 let.

V 9 hodin bude pro děti přichystané Zlínské Divadlo z Truhlice se svojí činoherní hudební pohádkou „Truhlík a Truhlička Skřítek Zubykaz.“ Jedná se o pohádku, která je zaměřena na správnou hygienu, životosprávu a klade důraz na pečlivé čištění zoubků u dětí.

Po skončení představení, přibližně od 10 hodin, budou pro děti nachystané další aktivity. Tentokrát zaměřené více na pohyb. V tělocvičnách budou připravené různá stanoviště s pohybovými prvky, ale také stanoviště zaměřující se na myšlení a paměť. Cílem bude splnit všechna stanoviště (jejich splnění se bude zapisovat na záznamový arch, kde za každé stanoviště děti dostanou samolepku), zopakovat si, co je pro nás zdravé a nezdravé hravou formou, a hlavně užít si dopoledne.  Po splnění všech úkolů dostanou děti drobný dáreček ve formě omalovánek a dalších drobností.

Momentálně má náš tým stanovený termín, domluvené divadlo a teď pracujeme na propagačním letáčku, vymyšlení a chystání jednotlivých stanovišť, nákup potřebných věcí a odměn z poskytnutých financí.