Projekty

GT Tournament

Vedoucí projektu:
Štěpán Gavanda
O projektu:

Každoročně pořádáme ku příležitosti Mezinárodního dne studentstva amatérský turnaj v počítačových hrách pro žáky . Celou akci chystáme ve svém volném čase, v rámci našeho týmu složeného hlavně ze žáků Gymnázia Tišnov. Minulého ročníku se zúčastnilo přes 700 hráčů z více než 60 škol z celé České republiky. Před turnajem bychom chtěli uspořádat teambuildingovou akci, která by podpořila společnou komunikaci, vztahy v týmu a kde by také byl prostor pro zaučení nových organizátorů do pořádní akce. Tímto bychom rádi docílili toho, že se akce zachová i do příštích let a posune se její úroveň.

Stav: Uzavřeno

Den první pomoci

Vedoucí projektu:
Rosalie Šiklarová
O projektu:

Náš projekt se zaměřuje na seznámení s první pomocí  pro děti i dospělé (pro širokou veřejnost). Pozveme veřejnost na SVČ  Lužánky, pracoviště Labyrint, kde proběhne den první pomoci. Účastníci si vyzkouší základy PP, spoustu zajímavých zdravotnických technik a bude připraven i program pro děti. S realizací nám pomohou děti z kroužku Záchranáři, který vedeme. Děti z kroužku ukáží, co vše se doposud naučily a zároveň nám pomohou s průběhem akce.

Stav: Uzavřeno

První pomoc pro studenty středních škol

Vedoucí projektu:
Aneta Menoušková
O projektu:

Nezapomenutelná akce! Získáte dovednosti, které vám mohou jednou zachránit život!

Náš projekt se zaměřuje na problematiku výuky první pomoci na středních školách. Studenti přijedou za námi do SVČ Lužánky, na pracoviště Labyrint, kde bude projekt probíhat. Ve třech blocích si studenti vyzkouší základy první pomoci. Na každém bloku bude přednáška a ukázka, po které bude následovat praktická část. Jednotlivé bloky budou proloženy přestávkami a na konci bude následovat zpětná vazba od účastníků. Máme domluveno s učiteli, že přijde 6 tříd (každá v jiný den), výuka bude probíhat v maximálním rozsahu 4 hodin.

Stav: Uzavřeno

Vyučování LGBTQ+ tématik na Jihomoravských školách

Vedoucí projektu:
Tereza Ulrichová
O projektu:

Projekt LGBTQ+ vzdělávání na Jihomoravských školách je iniciativa k rozšíření povědomí o různých sexualitách, genderech a o sexuální výchově. Vize projektu spočívá ve vytvoření edukačních materiálů (letáčků, prezentací a interaktivních programů), které by potom byly v rámci edukativních bloků na školách přednášeny a rozdávány. Pro projekt je vytvořen lektorský tým, který by poté jezdil na základní, střední i vysoké školy v Jihomoravském kraji a vzdělával o LGBTQ+ tématikách jak studentstvo ve třídách, tak i vyučující, kteří třeba nemají s tímto okruhem zkušenosti. Základ celého projektu by obnášel vytvoření propagačního plánu a kontaktování škol, které by měly o tento program zájem a následný výjezd a přednes/aktivity ve třídách. Všechny materiály a aktivity by byly uzpůsobeny k cílové skupině (stejné materiály by nebyly pro základní vs vysokou školu). V případě zájmu by byla možnost následné spolupráce i mimo školy, například prezentace pro firmy, Junák - český skaut, knihovny nebo jiné. Mezi prezentovaná témata může patřit například: sexualita, homofobie/transfobie, šikana a diskriminace na internetu, mentální zdraví, sexuálně přenosné nemoci, konsent, bezpečný sex atd. Na jedno z témat jsme také přeložili a spolu s nakladatelstvím YOLI vydali knihu od autorstva Alok Vaid-Menon s názvem Za hranice genderové binarity a mnohá edukační témata lze najít na našem instagramu instagram.com/pluskolektiv nebo webu, který je teď v procesu https://pluskolektiv.cz/

Stav: Uzavřeno

Rukodělné dílny

Vedoucí projektu:
Tereza Vondřejcová
O projektu:

Rukodělné dílny jsou projektem, který je zaměřený na jemnou motoriku a manuální zručnost.

Za cíl si klade nabídnout široké veřejnosti příležitost, při které si mohou vyzkoušet různorodé činnosti, u kterých budou moct posunout své dovednosti, aniž by museli vynakládat čas na přípravu.

Účastníci v průběhu dne budou mít možnost projít jednotlivými dílnami jako jsou lukostřelba, šití z látky, práce se dřevem, výroba z kůže, korálkování.

Stav: Uzavřeno

Zdravě hravě aneb víš, co jíš a co děláš?

Vedoucí projektu:
Mgr. Daniela Vokurková
O projektu:

Projekt Zdravě hravě aneb víš, co jíš a co děláš je projekt zaměřený na zdravý životní styl zejména u malých dětí až do dospívání. Cílem je vštípit těmto jedincům správné životní návyky a předcházet tak různým nemocem (např. poruchy příjmu potravy apod.). Jedinci získají poznatky, jak se správně stravovat, jak pečovat o své psychické a fyzické zdraví. Budou seznámeni se základními pojmy týkající se stravy, s důležitými složkami potravy a vyzkouší si uvařit či upéct zdravé recepty i z netradičních surovin. S tímto projektem chceme začít již u malých dětí, jelikož návyky se začínají formovat již kolem 2 věku dítěte. Z toho důvodu chceme pracovat s dětmi od 2 let do 15 let (jelikož dospívající se nejvíce potýkají s problémy týkající se jejich životního stylu).

Stav: Uzavřeno

Weekend Sport Vibes

Vedoucí projektu:
Andrea Sladká
O projektu:

Weekend sport vibes (víkend sportovních pocitů) bude zaměřený na sportovní víkend různorodých aktivit. Během víkendu účastník absolvuje několik zábavných a sportovních her, kde může najít své zalíbení. Cílem projektu je začleňování a zdravé cvičení s trochou zábavy. Na celý víkend bude připraveno několik různorodých aktivit, které jsou sobě odlišné. Účastník tak může vyzkoušet aktivity od jógy, florbalu, nerf souboje až po tanec. Během víkendu chceme účastníkům ukázat, že každý je vhodný na nějaký sport a každý si může najít svoji sportovní aktivitu, kterou může nadále prohlubovat v různých týmech v okolí. Chceme, aby účastníci vytvořili nová přátelství, zdravě se pohybovali, získali nové znalosti o sportech a pracovali týmově i individuálně.

Stav: Uzavřeno

Dance Air Festival

Vedoucí projektu:
Hana Bednáriková
O projektu:

Projekt "Dance Air Festival" je soubor tanečních akcí, které mají za cíl sjednotit nadšence tance a zdravého pohybu, naučit je se něčemu novému, najít si přátelé, najít si svůj styl tance, prohloubit zkušenosti s vystupováním na veřejnosti, naučit se pracování s trémou. Akce se budou konat v průběhu letních a podzimních dní ve venkovních prostorách, které budou přístupné každému. Akce budou obsahovat lekce zkušených lektorů z celé České republiky, které mají evropské i světové zkušenosti. Zaměření tance nebude pouze na jeden taneční styl, aby si každý mohl najít to, co ho bude bavit nejvíce. Účastníci si tak vyzkouší street dance, pole dance, fit dance, flirt dance pro dospělé, compomterorary a další. Během roku chceme uskutečnit 10 tanečních dní v týdnu i víkendu, aby si čas mohl najít každý. Akce se uskuteční ve třech až čtyřech termínech. Festivaly se budou konat ve spolupráci se Střediskem volného času Ivančice, které bude předfinancovávat potřebné náklady k uskutečnění.

Stav: Uzavřeno

Komunitní pec v Křížovicích

Vedoucí projektu:
Michaela Pulkrábová
O projektu:

Projekt má za cíl výstavbu tradiční jílové komunitní pece v Křížovicích, na veřejně přístupném pozemky místní základní školy, společně se výstavbou dřevěného altánku a zázemí pro pečení, a k tomu navazující pořízení základního pekařského vybavení. Pec by sloužila ke komunitnímu setkávání, obnově tradice pečení chleba a k výuce tradičního pečení. 

 

Stav: Uzavřeno

Hudební pokojík I.

Vedoucí projektu:
Bc. Anna Habancová DiS. art.
O projektu:

Hudební pokojík je projekt pro maminky a děti ve věku 0-3 let. Snahou tohoto projektu je zprostředkovat kvalitní hudební nástroje dětem ve vizuálně čistém, akusticky kvalitním a také lokálně dostupném prostoru a v pravidelném časovém intervalu (jednou týdně) podporovat rozvoj sluchu, ale i řeči, pohybu, kvalitní práce s dechem, dále také kreativního myšlení a kreativity obecně. Na rozdíl od jiných již existujících volnočasových zájmových kroužků pro děti je tento projekt zaměřen zejména na ukotvení v hudbě, nikoliv však frontálně, okrajově a teoreticky, nýbrž zážitkově, komplexně a prakticky. Věříme, že v našem prostředí kraje písní a tanců půjde o jakýsi první stupeň hudebního vzdělávání.

Stav: Uzavřeno

Elderlarp

Vedoucí projektu:
Jan Konečný
O projektu:

Pořádáme novu volnočasovou outdoorovou akci pro veřejnost se zaměřením na imerzivní prožitek účastníka. Zájemcům chceme nabídnout možnost ponořit se do role jeho vlastní postavy v prostředí, vycházejícího z populární herní série The Elder Scrolls, s námi vytvořenými inovativními herními mechanikami. Účastníci budou mít jedinečnou možnost vyzkoušet si množství unikátních situací ve fantasy provedení, kdy se můžou postavit na stranu elfího krále snažícího se udržet si svou moc, či na stranu bojovníků za svobodu s vizí změny řádu světa.

Náš projekt je takzvanou LARPovou akcí (z anglické zkratky live action role playing), což se dá volně definovat jako druh volnočasové zážitkové zábavy, při kterém aktéři herecky ztvárňují různé postavy a dávají při tom zároveň důraz na svůj vlastní vnitřní prožitek ze situace. 

Stav: Uzavřeno